a magnifying glass
Aug 2013
28
BK Medical First to Introduce Leading Edge Technology for Blood Flow Management (In Danish)

BK Medical introducerer banebrydende teknik til måling af blodets strømning

Herlev, Danmark (20. august 2012) – Den danske virksomhed BK Medical har introduceret en ny  banebrydende teknik til at måle blodets strømning i kroppen. Denne innovative metode benytter ultralyd til at måle blodets bevægelse i alle retninger gennem patientens krop og er udviklet i tæt samarbejde med Center for Fast Ultrasound Imaging (CFU) ved professor Jørgen Arendt Jensen på Institut for Elektroteknologi (DTU Elektro), Danmarks Tekniske Universitet.

Teknikken blev godkendt af de amerikanske myndigheder (FDA) i slutningen af 2011. Resultaterne vises som en direkte video optaget på patienten, så det er muligt at visualisere blodets strømning i kroppen og dermed hjælpe klinikere til bedre at forstå den komplekse pulsation i de blodkar, som undersøges.

Professor Jørgen Arendt Jensen udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet: “BK Medical har været medvirkende til at give os midlerne og udstyret til at udvikle og undersøge vector flow imaging (VFI). Uden deres engagerede hjælp ville det ikke have været muligt at udvikle denne teknik og klinisk validere metoden. Det er mit håb, at den vil både forbedre diagnosticeringen patienter og undersøtte forskning i blodets bevægelse i kroppen.”

Gennem en række forskningsprojekter sponseret af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Styrelsen for Forskning og Innovation og Højteknologifonden er VFI blevet udviklet, forfinet og implementeret i BK Medical system erne Pro Focus UltraView 800 og Flex Focus 800 [1]. I samarbejde med professor, dr. med. Michael Bachmann Nielsen på Radiologisk afdeling på Rigshospitalet, er teknikken afprøvet på en række raske frivillige. Resultaterne viser, at metoden kan give samme information som en 1 times MR-skan, mens den nye metoder burger mindre end et minut på at opsamle og vise de kliniske data. (Hansen et al. In vivo comparison of three ultrasound vector velocity techniques to MR phase angiography. Ultrasonics 2009; 49: 659-667).

Nedenfor er vist et eksempel på et eksperimentelt billede fra forgreningen af halspulsåren. Farven viser blodets hastighed, og pilene viser dets retning. Billedet er opsamlet på 1/20 sekund, og der kan vises mere end 20 af sådanne billeder i sekundet, så blodets pulsation kan undersøge, mens patienten skannes.

Jesper L. Manigoff, Managing Director & Vice President Ultrasound Engineering, BK Medical, udtaler, at “dette er et fantastisk eksempel på, hvorledes kombinationen af verdensklasseforskning i Danmark, risikovillig sponsering og international kommercialisering kan gå hånd i hånd og dermed være med til at bringe dansk forskning og vidensarbejdspladser helt frem på første række. Med denne nye teknologi er BK Medical fortsat på forkant af forskningen og medicinsk ultralyd med et tilbud, der omfatter konkrete kliniske værktøjer til klinikere og deres patienter.”

Yderligere information:

Jesper Lomborg Manigoff, Managing Director & Vice President Ultrasound Engineering, BK Medical, Mileparken 34, 2730 Herlev, Danmark, Tlf. 44 52 83 05, e-mail jlm@bkmed.dk

Professor Jørgen Arendt Jensen, CFU, Danmarks Tekniske Universitet, byg. 349, 2800 Lyngby, Danmark Tlf. 45 25 39 24, e-mail jaj@elektro.dtu.dk

 

 


[1] Metoden er ikke godkendt af FDA til salg med Flex Focus 800 i USA og har ikke Health Canada-licens.